WhatsApp Aydınlatma Metni

WHATSAPP AYDINLATMA METNİ

WhatsApp İletişim Hattı Aydınlatma Metni
BEYKAR OTOMOMTİV A.Ş. olarak; WhatsApp İletişim Hattı vasıtasıyla bizimle iletişime geçen sizlerin kimlik, iletişim, müşteri işlem ve tarafımıza iletmiş olduğunuz diğer tüm kişisel verileri;
a) İletişimde bulunulan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
b) İletişimin teyidi ve hizmetin sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
c) Kurumumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
ç) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
d) Ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi ve
e) Müşteri talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilerek müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekteyiz.
Bu kişisel veriler yurt dışında yerleşik iş ortağımız WhatsApp ve yetkili kamu kurumları hariç olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
Bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 5. maddesinde belirtilen; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine ve açık rızanıza dayalı olarak ilgili platform yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinize ilişkin başvurunuzu, https://www.beykarotomotiv.com.tr/ web sitemizden inceleyebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu ”nu doldurarak; beykar@hs01.kep.tr KEP adresine, info@beykarotomotiv.com.tr e-mail adresine; sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut YENİKÖY SEPETLİPINAR MH. D130 K. YOLU CD. NO:50 BAŞİSKALE / KOCAELİ adresimize yazılı olarak iletebilirsiniz.